Home » Zastávka Nevoľné

Zastávka Nevoľné

Ihráč, ZŠ 14:58 x39
Jastrabá, ZŠ 14:33 6+32, 14:38 x10, 16:54 x27, 18:29, 22:28x
Kremnica, aut.stanica 5:15 x27, 5:20 6+32, 6:18 x27, 7:18, 10:32x, 13:05+, 13:05x, 13:15 6, 15:15 6+, 15:21x, 17:33, 21:13x
Kremnica, hor.nemocnica 14:00 x10
Žiar nad Hronom, Závod SNP 4:55
Žiar nad Hronom, nem. 14:58 x10
Žiar nad Hronom, nem.cez Jastrabá 6:52 x27, 7:10 6+32, 10:00x
Žiar nad Hronom, pož.zbrojnicacez Jastrabá 5:55 x27
Žiar nad Hronom, Závod SNPcez Jastrabá 12:23x, 12:33 6+, 16:30 6+32, 20:30
Žiar nad Hronom, Závod SNPcez Šáš.Podhradie 12:33 6+

x – premáva v pracovné dni

6 – premáva v sobotu

+ – premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok

10 – nepremáva od 24.12. do 7.1., 1.2., od 25.2. do 1.3., od 28.3. do 2.4., od 1.7. do 30.8., od 30.10. do 1.11.

27 – nepremáva 27.12, 28.12., 31.12.

32 – nepremáva tiež 27.12, 28.12., 31.12.

39 – nepremáva od 10.12. do 31.12., od 8.1. do 31.1., od 4.2. do 22.2., od 4.3. do 27.3., od 3.4. do 28.6., od 2.9. do 29.10., od 4.11. do 13.12.

Platí od 9.6.2013