Home » Zápisnice a uznesenia

Zápisnice a uznesenia

Zápisnice Obecného zastupiteľstva

 

 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva