Home » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa:

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 . z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Nevoľné na svojom webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

 

Názov: Obec Nevoľné

 

IČO: 00320889

 

Bankové spojenie: 1283894001 /5600 Prima banka Slovensko.s.

 

Sídlo:

Obec Nevoľné

Obecný úrad

č. 33

967 01 Kremnica

 

Tel.: +421 45 6743050

 

E-mail: starosta@nevolne.sk , obecnevolne@stonline.sk

 

Internetová adresa: www.nevolne.sk