Home » Predchádzajúci starostovia

Predchádzajúci starostovia

Ing. František Baláž 1990 – 2006 f_balaz
Pavel Henžel 1976 – 1990 p_henzel
Viliam Farštiak 1971 – 1976 v_farstiak
Ján Mazúr 1968 – 1971 j_mazur
Ondrej Holic 1960 – 1968 o_holic
Jozef Filanda 1957 – 1960 j_filanda
Július Baláž 1954 – 1957 j_balaz
Matej Baláž 1946 – 1954 m_balaz
Jozef Novodomec 1941 – 1944 j_novodomec
Štefan Baláž 1938 – 1941 s_balaz
Juraj Kapusta 1932 – 1938 j_kapusta
Alexander Baláž 1928 – 1932 a_balaz