Home » Obecná knižnica

Obecná knižnica

Čítanie nielen rozširuje vedomosti a slovnú zásobu, ale tiež prináša zábavu, napätie, mnoho užitočných rád..skrátka, knihy sú priateľom človeka. Práve preto stále funguje obecná knižnica, v ktorej sa nachádza množstvo zaujímavých starších i úplne nových titulov. Stoja za povšimnutie!

Knižnica je otvorená každú sobotu od 15:00 hod.
kniznica_3 phoca_thumb_l_kniznica_10 phoca_thumb_l_kniznica_11