Home » Nevoľné

Nevoľné

Vznik: 1487 (prvé archívne zmienky)erb

Počet obyvateľov: 419 (2007)

Rozloha: 3,1 km²

Nadmorská výška: 705 m n.m.

Okres: Žiar nad Hronom

VÚC: Banskobystrický

nevolne1

Nevoľné je neveľká malebná horská obec, ktorá sa nachádza neďaleko starobylého mesta Kremnica, v objatí Kremnických vrchov. Rozprestiera sa na slnečných južných úbočiach pohoria, pričom od severu je dedina chránená Kremnickým štítom. Práve príroda je lákadlom pre turistov aj cykloturistov a dôvodom pre ich opätovnú návštevu. Taktiež priťahuje obyvateľov rušnejších miest, ktorí si v pokojnom prostredí vytvárajú chalupy.

Cenné údaje o histórii obce pochádzajú z roku 1572, z toho istého roku je zachovaný urbár obce. Tie potvrdzujú, že kedysi obec patrila medzi najchudobnejšie v Krížskom panstve, ba medzi najchudobnejšie obce celej Tekovskej stolice a teda nebola veľmi známou. Podľa daňového súpisu z roku 1765 bývalo v Nevoľnom 17 obyvateľov. Okrem richtára Mateja Mazúra to bolo 16 sedliakov. Súpisy obyvateľov z prvej polovice 19. storočia hovoria o 185 obyvateľoch obce. V roku 1930 ich bolo 453.

nevolne2

Obec pôvodne vznikla ako uhliarska osada. Neskôr v nej žili prevažne drevorubači. Jej obyvatelia sa zaoberali aj poľnohospodárstvom, no podmienky naň neboli ideálne, pretože chotár

obce – najmenší v celom Tekove – bol veľmi neúrodný. Preto obyvatelia tohto kraja často odchádzali za prácou inam, alebo sa priamo vysťahovali do južných úrodnejších, a preto aj bohatších miest.

Dnes sa obec snaží vyzdvihnúť svoje kvality, poukázať na nádhernú prírodu, prilákať na podujatia ako napríklad Jedenástky či Štefanskú zábavu. Vyvíja sa úsilie na oživenie starých zvykov ako sú fašiangy či ľudové zábavy.