Home » Mgr. Ondrej Ďurian

Mgr. Ondrej Ďurian

19511967 – 19711971 – 1976

od 1972

narodený v Nevoľnomštúdium na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnicištúdium odboru výtvarnej výchovy na Filozofickej fakulte na Univerzite P.J.Šafárika v Prešove

pôsobí ako pedagóg na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici

OLYMPUS DIGITAL CAMERA