Home » Dôležité telefónne čísla

Dôležité telefónne čísla

Tiesňové volanie 112
Požiarnici 150
Pohotovostná zdravotná služba 155
Polícia 158
Mestská polícia Kremnica 674 28 39
Záchranná zdravotnícka služba – Kremnica 0911 444 714
Nemocnica s poliklinikou Žiar nad Hronom – vrátnica 670 91 02
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica – operátor 674 21 41-5
Poruchy – Žiar nad Hronom
– voda 6725 790-91
– elektrina 0850 111 468
– plyn 6732 252 , 5522 120
Slovenská pošta, š.p., pobočka Kremnica 674 20 01
Úrad práce soc. vecí a rodiny 674 21 00
Informácie o telefónnych číslach 1181