Home » Vojtech Baláž

Vojtech Baláž

1958
1967 – 1971
od 1989
narodený v Nevoľnom
Stredná umelecko-priemyselná škola v Kremnici
učí s prestávkou na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici