Home » Mons. Rudolf Baláž

Mons. Rudolf Baláž

1940
1958-1963

23.6.1963
1963-1965
1965-1967
1967-1968
1968-1970
1970-1971
1971-1982

1982-1990
14.2.1990
19.3.1990
1994 – 31.8.2000
27.07.2011

narodený v Nevoľnom
študoval na RK CMBF v Bratislave
Napriek dobrým študijným výsledkom mu ani po opakovaných žiadostiach nebolo umožnené ďalšie štúdium
kňazská vysviacka
kaplán Brezno
kaplán Krupina
kaplán Vrútky, Kláštor pod Znievom
Vrícko
aktuár BÚ Banská Bystrica
správca farnosti Pitelová
bez štátneho súhlasu, mimo pastorácie, pracuje ako traktorista JRD, neskôr vodič nákladného auta
správca farnosti Turčiansky Peter
menovaný za biskupa
biskupská vysviacka v Banskej Bystrici
predseda Konferencie biskupov Slovenska
† v Banskej Bystrici
o_biskup
Amen

 

Úvahy nad Katechizmom Katolíckej cirkvi diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža(4. zväzok)Vydal Kňazský seminár svätého Františka Xaverského Banská Bystrica – Badín, 2008. Všetky práva vyhradené.

zvazok_4
Nemusíš byť sám

 

Úvahy nad Katechizmom Katolíckej cirkvi diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža(3. zväzok)Vydal Kňazský seminár svätého Františka Xaverského Banská Bystrica – Badín, 2008. Všetky práva vyhradené.

 zvazok_3
Boh nie je samotár

 

Úvahy nad Katechizmom Katolíckej cirkvi diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža(2. zväzok)Vydal Kňazský seminár svätého Františka Xaverského Banská Bystrica – Badín, 2007. Všetky práva vyhradené.

 zvazok_2
Dotyky

 

Úvahy nad Katechizmom Katolíckej cirkvi diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža(1. zväzok)Vydal Kňazský seminár svätého Františka Xaverského Banská Bystrica – Badín, 2007. Všetky práva vyhradené.

 zvazok_1

Slovensko sa rozlúčilo s biskupom Balážom

S biskupom Rudolfom Balážom sa prišli rozlúčiť tisíce ľudí. Je považovaný za jedného z prvých predstaviteľov cirkvi, ktorý sa otvorene postavil aj proti postkomunistickej diktatúre.