Home » Doc. akad. mal. Blažej Baláž

Doc. akad. mal. Blažej Baláž

1958
1973 – 1977
1977 – 1983
1992od 1976
narodený v Nevoľnom
Stredná umelecko-priemyselná škola v Kremnici
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
kratší študijný pobyt na základe konkurzu Ministerstva kultúry Španielskeho kráľovstva (Madrid,Barcelona)
vedúci Katedry pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Blazej Balaz